Deskundig
Veel ervaring
Gespecialiseerd
Geavanceerde materialen
Duurzaam
Kwaliteit
Contact

Als ik onderweg met mensen praat dan hebben we vaak een gesprek over dat iets te duur is. Dan gaat het met name om de kosten van een product. Over het algemeen weet men wel dat dit afhangt van de kostprijs, maar toch. Het uitgangspunt is dan dat het product waar je over praat ook inderdaad hetzelfde product is. Dit gaat wel op voor bijvoorbeeld een televisie. Een Philips HD21 is een Philips HD21 of je deze nou bij Jan of bij Piet koopt.

Wij praten over gereedschap en dat is net wat anders. Een frees diameter 6 is niet hetzelfde als een frees diameter 6. En daar ontstaat het gesprek. Hier is het baseren op feiten veel belangrijker en hoe doe je dat?

Waar liggen de kosten?

Uiteindelijk gaat het om de kostprijs van het eindproduct. Dit is ook waar het zo ingewikkeld wordt want dat zijn zoveel zaken. Zonder heel erg ver in detail te gaan noem ik er een aantal die overduidelijk zijn.

  • Materiaalkosten
  • Machinekosten ( inclusief gereedschappen ) x machinetijd
  • Afbraamkosten
  • Personeelskosten
  • Montagekosten
  • Opslag/transport
  • Huisvesting en energie

En nog veel meer die je zelf mag invullen. Ik ga vooral kijken naar machine en afbraamkosten.

Kostprijs

 Aan de hand van een praktijk voorbeeld van een bestaande klant ga ik mijn punt duidelijk maken.  

Men produceerde in jaar X bepaalde producten in 6 minuten met gereedschapskosten van ca. 1 € per product met een frees van 10 € . De frees ging 25 producten mee. In de wachttijd werd het product afgebraamd en dat was hard nodig. Hierdoor werd de gewenste oppervlakte ruwheid bereikt. Uitgaande van 100 € per uur machinekosten is de kostprijs van het product :  100/10 = 10 € plus 1 € = 11 €.

Vernieuwing

Ons voorstel was om een frees van 6 mm van ons te nemen met een kostprijs van 100 €. Dus is de eerste reactie : de frees is veel te duur!  Maar wat gaan we dan doen? We konden besparen op drie punten:

Ten eerste was de standtijd van de nieuwe frees beter. Ongeveer 250 producten. Hierdoor blijven de gereedschapskosten hetzelfde. Daarnaast is er minder wisseltijd nodig om de frezen te verwisselen. Hier is de eerste winst natuurlijk al gehaald.

Daarnaast was het afbramen niet meer nodig. Hierdoor word veel afbraamwerk uitgespaard die weer aan andere dingen besteed kan worden.

Als laatste kon de cylcus tijd worden verkort van 6 minuten naar 1 minuut. Daardoor word de rekensom natuurlijk anders: 100/60 = 1,67 € plus 1 €   = 2.67 €

De kosten per product zijn dus van 11 € naar 2,67 € gegaan. Voor de snelle rekenaar: 75% besparing op de kostprijs met een 10 keer duurder gereedschap. Ook de afbraamkosten zijn bespaart. Naast dit alles is de maatvastheid natuurlijk beter gegarandeerd, omdat er geen handwerk meer aan te pas komt.

Capaciteit beschikbaar

Tot wij kwamen had men 4 machines in gebruik die nagenoeg volgeboekt waren en men overwoog om, om aan de vraag te voldoen, er twee bij te kopen. Aangezien de machines nu in dezelfde tijd 6 maal zo veel kunnen produceren is deze investering vooruit geschoven en blijkt nu na drie jaar nog steeds niet nodig : We weten allemaal wat machines kosten, en dus wat voor kosten hier worden uitgespaard. De productie is in die jaren is wel degelijk toegenomen maar er zijn niet meer freesmachines voor dit doel gekocht.

Conclusie

We kunnen concluderen dat de frees duurder was dan de in gebruik zijnde frees en wel met een factor 10. Dat hierdoor de productiviteit met 300% verhoogd is, waardoor de kostprijs van het product met 75% is gedaald. De verkooprijs is gelijk gebleven maar de kostprijs gedaald waardoor meer winst is gemaakt.

Daarnaast is een geplande uitbreiding van het machinepark niet nodig gebleken in 3 jaar.

Ik wil niet direct zeggen dat goedkoop duurkoop is. Dit is lang niet altijd het geval, maar wel dat als je goed rekent het heel veel kan opleveren.

Mogen wij ook bij jou komen rekenen?

Joop Lahm

About the author

Joop werkt al jaren in de verspanende industrie, en door de nauwe samenwerking met klanten en leveranciers weet hij veel over de verschillende processen. Door zijn ervaring heeft hij veel kennis van veel materialen en welke gereedschappen daar goed op kunnen worden toegepast.

Leave a Reply

Meest recente berichten