Deskundig
Veel ervaring
Gespecialiseerd
Geavanceerde materialen
Duurzaam
Kwaliteit
Contact

Ervaring en kennis overdragen

 Niet lang geleden was ik bij een klant. Deze hadden we recent geholpen met het optimaliseren van zijn processen, maar daarvoor was ik er nu niet. Erik had namelijk gemerkt dat ik ze heel veel kon vertellen over hun wijze van werken en daarom hadden we afgesproken om ook zijn operators meer kennis te geven door een korte cursus specifiek op hun eigen toepassingen te geven.

Er was recent een nieuwe ( eerste) machine gekocht. Intussen had men wat ervaring opgedaan. Dat maakt zo’n cursus des te interessanter. Je begint met te leren hoe de machine bediend moet worden. De leverancier geeft uitleg hoe de programma’s werken en hoe je gereedschappen en producten moet inspannen. En dan begin je met frezen en ….. Loop je tegen problemen aan.  

Wat voor dingen vraag je je af ? Het oppervlak is niet zoals het geleverd werd door de toeleverancier, de frezen slijten hard of breken, het geluid is ongelofelijk, het duurt veel te lang, er is veel afbraamwerk en ga maar door.

Wat heeft invloed op de verspaning?

Er komen veel factoren kijken bij het verspaningsproces:

  • De machine
  • De opspanning
  • De software
  • De gereedschapshouder
  • Het snijgereedschap
  • Strategie
  • verspaningscondities
  • Koeling en smering
  • De operator

De machine

Laat ik het op een vreemde manier zeggen. Dit is een zeer gecompliceerde samenstelling van vaste mechanische delen, veel bewegende delen ( waarvoor speling nodig is) , elektronica en software. Dit geheel is zo stabiel mogelijk gemaakt, maar het blijkt dat dit relatief is. Het verschilt voor iedere machine. Als je dan gaat frezen ontstaan in het geheel trillingen die we “Eigen frequentie” noemen. Als de frequentie die opgewekt wordt tijdens het frezen overeen komt met deze “Eigen Frequentie” dan wordt het steeds erger en gaat er ergens iets kapot (meestal de frees). Ook de opspanning en het gereedschap hebben hier invloed.

De opspanning

De wijze van opspannen en de stabiliteit bepalen in hoeverre het product gaat trillen of niet. Je begrijpt dat als je een deel van het product los laat hangen dit lekker gaat flapperen. Als het gaat trillen dan zie je dat terug in het oppervlak en hoor je dat. Uiteindelijk slijt het gereedschap hierdoor. Dus ondersteunen op de juiste plaatsen is gewenst. Hoe dichter bij de bewerkingsplek hoe beter.

De gereedschaphouder

Deze heeft ook invloed op de trilling maar ook op de rondloop van het gereedschap. Het is duidelijk dat als een gereedschap niet goed rond draait er verschillende belasting per snijkant ontstaat. Hierdoor ontstaat weer een andere frequentie maar ook zal de verschillende belasting per snijkant sneller slijtage van de een betekenen tov de ander. Er zijn veel varianten en het vinden van de juiste houder kan vaak een veel beter resultaat geven.

Het snijgereedschap

hierover valt heel veel te zeggen. Snijhoeken, helix, afwerking, coating, tandplaatsing , snijkantbewerking, soort snijmateriaal etc. De opzet van de blog laat het niet toe om hier uitgebreid op in te gaan. Misschien een andere keer. Natuurlijk ben ik tijdens de training hier wel uitgebreid op in gegaan.

De strategie

Ook de strategie heeft grote invloed op de slijtage. Hoewel de gereedschappen gemaakt zijn van hittebestendig materiaal wordt de temperatuur van het gereedschap heel hoog ( door de vervorming van het materiaal en wrijving) We streven ernaar om de warmte zo veel mogelijk met de spanen af te voeren. De strategie helpt om op die manier deze warmteafvoer optimaal te maken. Natuurlijk moet je wel inzicht krijgen in het gedrag van het snijgereedschap.

Verspaningscondities

Bij de strategie bepalen we ook de snelheden. Deze hebben ook grote invloed op de slijtage. Als je te langzaam gaat kan het materiaal en het gereedschap te warm worden, maar ook als je te snel gaat. De snelheden zijn ook belangrijk voor de afwerking, en verschillen bijvoorbeeld ook bij het voor- en nafrezen.

De software

In de software maken we de programma’s maar niet ieder software kan alle strategieën. Hierdoor kan het zijn dat we niet kunnen frezen zoals we willen. Ook kan het zijn dat de software het wel aan kan, maar de machine niet. Goed overleg tussen de software en machine is een belangrijk onderdeel van het proces.

Koeling en smering

Ik had het over warmte afvoeren, Je kunt hier natuurlijk ook koelwater met olie gebruiken (emulsie). Dit heeft voor- en nadelen. De belangrijkste taak naast koeling is de afvoer van de spanen, om te voorkomen dat ze tussen de frees en het werkstuk terecht komen, waardoor de snijkanten uit kunnen breken. Door de olie in het water is er minder corrosie van de machine en zijn de smerende eigenschappen van de koelvloeistof beter.

Een nadeel kan zijn dat er residu achterblijft waardoor extra schoonmaak nodig is. In sommige toepassingen mag het überhaupt niet in verband met vacuüm.

De operator

Dit is de persoon die heel belangrijk is. Deze hoort en ziet wat er gebeurd en kan ingrijpen. Een machine doet wat er geprogrammeerd is maar dat is niet per sé het juiste. Hij/zij kan ingrijpen, aan de knoppen draaien en zo nodig een andere strategie voorstellen.

Verdere diepgang

Met het bovenstaande is natuurlijk niet alles verteld. Achter alle elementen zit veel meer diepgang die we besproken hebben in de sessies. Ik houd ervan mijn kennis en ervaring te delen met de toekomstige generatie. Zo maken we het beter en op termijn ook goedkoper.

Mocht je je herkennen in het bovenstaande en wil je hier eens verder op praten? Geen probleem, neem even contact op met ons. Slimme mensen zijn niet degenen die het denken te weten, maar diegenen die durven te vragen.

Joop Lahm

About the author

Joop werkt al jaren in de verspanende industrie, en door de nauwe samenwerking met klanten en leveranciers weet hij veel over de verschillende processen. Door zijn ervaring heeft hij veel kennis van veel materialen en welke gereedschappen daar goed op kunnen worden toegepast.

Leave a Reply

Meest recente berichten