Deskundig
Veel ervaring
Gespecialiseerd
Geavanceerde materialen
Duurzaam
Kwaliteit
Contact

Verspaning

Verspaning

Frezen, draaien, gatbewerking en schroefdraadbewerking zijn verschillende onderdelen van verspaning. Lees hieronder meer over de verschillende bewerkingsmethoden.

Frezen

Frezen is een enorm uitgebreid vakgebied. Het principe is dat een draaiend gereedschap in zijdelingse richting materiaal verwijdert. Er zijn natuurlijk veel verschillende materialen die gefreesd kunnen worden, dus als je eindelijk een frees gevonden hebt die geschikt zou zijn voor jouw materiaal zijn er nog wel 100 die ook wel op jouw materiaal kunnen worden ingezet.
En als dan eindelijk de keuze is gemaakt, moet je nog weten welke parameters je kan invullen om een goed resultaat te krijgen. Ook zijn er natuurlijk verschillende strategieën om het freesproces te doorlopen. Kortom, frezen is zo makkelijk nog niet.  Met jarenlange ervaring met verspanende gereedschappen hebben wij bij CNC Freestechniek ondertussen aardig door welke frezen waar goed of zelfs uitermate geschikt voor zijn. Ook hebben wij de contacten met veel verschillende leveranciers van frezen om alles te bundelen en voor u dus de one-stop shop te worden wat uw freesproces betreft. Wij helpen u met het maken van de keuze voor het juiste type, strategie, snijcondities en adviseren over de opspanning.  

Draaien

Bij draaien staat het gereedschap stil en draait het werkstuk. Eventueel kan men met de geschikte machine ook apart frezen en boren zodat het stuk volledig bewerkt van de machine komt. Hoewel minder dan bij frezen is er een grote variëteit aan snijgereedschappen. Veel aandacht is hier voor het snijmateriaal en de gebruikte spaanbreker. Je wilt namelijk een goede spaancontrole om te voorkomen dat de spanen om het werkstuk slaan of het afvoeren geblokkeerd wordt. Ook hier zijn er verschillende strategieën. Wij kiezen met u de juiste snijmaterialen, spaanbrekers en strategie om een optimale standtijd te krijgen bij zo laag mogelijke kosten per product.

Bekijk hier een video over draaien

Gatbewerking

Bij gatbewerking denken we aan boren, ruimen en kotteren. Boren kan soms makkelijk lijken, maar is lang niet altijd zo simpel. Bij het boren is het belangrijk de goede parameters in te voeren, en natuurlijk om een geschikte boor te kiezen voor het te boren materiaal. Ruimen en kotteren gaat om het halen van kritische maten. Bijvoorbeeld in de lucht- en ruimtevaart, waar het product enorme krachten en temperatuurwisselingen krijgt te verduren is het van groot belang dat de maten zo precies mogelijk worden aangehouden. In de automobielindustrie en machinebouw is de juiste passing bepalend voor de werking en de levensduur van de auto of de machine.

Bij deze bewerkingen gaat het om een draaiend gereedschap dat alleen in axiale richting bewogen wordt. We kiezen het juiste gereedschap om te kijken naar de afmeting, boordiepte (bijvoorbeeld 30 maal de boordiameter.), materiaal of machine. Het is begrijpelijk dat een handboormachine een andere boor nodig heeft dan een geavanceerd bewerkingscentrum.

Ook een soort boren is vloeiboren voor dun materiaal. Hierbij draait een hardmetalen boor zonder spaanhoeken onder druk het materiaal in. Het wordt zo warm dat het staal gaat vloeien. Onderstaande video laat zien hoe het in zijn werk gaat.

Zie hier de video van het vloeiboren

Ook bij deze bewerkingen is kostprijs en spaanbeheersing van belang. Onze ondersteuning zorgt ervoor dat het juiste gereedschap optimaal kan worden ingezet.

Schroefdraadbewerking

Bij schroefdraadbewerking denken we natuurlijk ten eerste aan snijtappen. Vooral in kleinere maten is het belangrijk de goede krachten op de tap los te laten, anders kan hij zomaar breken. Omdat tappen meestal een van de laatste stappen is kost het veel tijd en geld om een nieuw product te maken, of de tap eruit te halen. Dan is er natuurlijk altijd het alternatief van draadfrezen.
Met draadfrezen freest men de schroefdraad in plaats van het te tappen, hiermee heeft men een betere spaanbeheersing. Ook kan men roltappen om geen spanen te hebben. Hierbij is het natuurlijk van belang het juiste tapvet te gebruiken omdat de temperaturen en wrijving hoog liggen. Soms wil men een getapt gat in een holle buis. dan kan men vloeiboren, waardoor de hoeveelheid materiaal om in te tappen meer wordt, waardoor er natuurlijk een sterkere verbinding ontstaat. Bij voorkeur zal men roltappen voor een sterkere schroefdraad en behoud van sterkte.
De keuze van een tap wordt gemaakt op grond van het gat waarin de schroefdraad moet komen. Doorlopend of blind, diep of kort vragen allemaal om een andere geometrie. Het materiaal waarin getapt of gefreesd wordt bepaald ook de geometrie en het materiaal waar de tap van gemaakt is.

Neem contact met ons op

Is uw interesse gewekt en denkt u dat wij een waardevolle aanvulling kunnen zijn voor het verspaningsproces binnen uw bedrijf, neem dan nu contact met ons op.